Мобильная версия

Доступно журналов:

3 288

Доступно статей:

3 891 637

 

по автору "V -I Tereshin"

Отсортировать по: Порядок: Результаты:

  • P I Zavada; A A Kalmykov; E Skladnik-Sadovskaya; V -I Tereshin; V V Chebotarev; V G Yakubovskii; P I Zavada; Physico-Tech. Inst., Acad. of Sci., Khar'kov, Ukrainian SSR, USSR; A A Kalmykov; Physico-Tech. Inst., Acad. of Sci., Khar'kov, Ukrainian SSR, USSR; E Skladnik-Sadovskaya; Physico-Tech. Inst., Acad. of Sci., Khar'kov, Ukrainian SSR, USSR; V -I Tereshin; Physico-Tech. Inst., Acad. of Sci., Khar'kov, Ukrainian SSR, USSR; V V Chebotarev; Physico-Tech. Inst., Acad. of Sci., Khar'kov, Ukrainian SSR, USSR; V G Yakubovskii; Physico-Tech. Inst., Acad. of Sci., Khar'kov, Ukrainian SSR, USSR (Institute of Physics Publishing, 1977-08-01)