Мобильная версия

Доступно журналов:

3 288

Доступно статей:

3 891 637

 

The Institute of Physics ( IOP ) по журналам "Chinese Physics B"

Отсортировать по: Порядок: Результаты:

 • Zhang Tie-Li; Zhang Bai-Gang; Xu De-Gang; Wang Peng; Ji Feng; Yao Jian-Quan (Institute of Physics Publishing, 2008-02-01)
 • Xin Xiang-Jun; Ma Jian-Xin; Zhang Qi; Deng Chao-Gong; Wang Kui-Ru; Yu Chong-Xiu; Liu Bo (Institute of Physics Publishing, 2009-08-01)
 • Cheng Tao; Li Ying-Jun; Meng Li-Min; Yuan Su-Ying; Zhang Jie (Institute of Physics Publishing, 2009-01-01)
 • Ma Chong-Geng; Jiang Sha; Duan Chang-Kui; Yin Min; Xia Shang-Da (Institute of Physics Publishing, 2009-05-01)
 • Lu Zhi-Gang; Gong Yu-Bin; Wei Yan-Yu; Xu Jin; Gao Peng; Wang Wen-Xiang; Lu Zhi-Gang; School of Physical Electronics, University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu 610054, China; Gong Yu-Bin; School of Physical Electronics, University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu 610054, China; Wei Yan-Yu; School of Physical Electronics, University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu 610054, China; Xu Jin; School of Physical Electronics, University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu 610054, China; Gao Peng; School of Physical Electronics, University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu 610054, China; Wang Wen-Xiang; School of Physical Electronics, University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu 610054, China (Institute of Physics Publishing, 2009-06-01)
 • Li Ping-Xue; Zou Shu-Zhen; Zhang Xue-Xia; Li Gang; Li Ping-Xue; Institute of Laser Engineering, Beijing University of Technology, Beijing 100124, China; Zou Shu-Zhen; Institute of Laser Engineering, Beijing University of Technology, Beijing 100124, China; Zhang Xue-Xia; Institute of Laser Engineering, Beijing University of Technology, Beijing 100124, China; Li Gang; Institute of Laser Engineering, Beijing University of Technology, Beijing 100124, China (Institute of Physics Publishing, 2010-07-01)
 • Ouyang, Fang-Ping; Peng, Sheng-Lin; Zhang, Hua; Weng, Li-Bo; Xu, Hui; Ouyang, Fang-Ping; School of Physics Science and Technology, Central South University, Changsha 410083, China; College of Chemistry and Molecular Engineering, Beijing National Laboratory for Molecular Sciences, Peking University, Beijing 100871, China; Peng, Sheng-Lin; School of Physics Science and Technology, Central South University, Changsha 410083, China; Zhang, Hua; School of Physics Science and Technology, Central South University, Changsha 410083, China; Weng, Li-Bo; School of Physics Science and Technology, Central South University, Changsha 410083, China; Xu, Hui; School of Physics Science and Technology, Central South University, Changsha 410083, China (Institute of Physics Publishing, 2011-05-01)
 • Lü Xue-Qin; Jin Peng; Wang Zhan-Guo; Lü Xue-Qin; Key Laboratory of Semiconductor Materials Science, Institute of Semiconductors, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100083, China; Jin Peng; Key Laboratory of Semiconductor Materials Science, Institute of Semiconductors, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100083, China; Wang Zhan-Guo; Key Laboratory of Semiconductor Materials Science, Institute of Semiconductors, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100083, China (Institute of Physics Publishing, 2010-01-01)
 • Li Chen; Liao Huai-Lin; Huang Ru; Wang Yang-Yuan (Institute of Physics Publishing, 2008-07-01)
 • Wang, Xiao-Jia; Feng, Yan-Ying; Xue, Hong-Bo; Zhou, Zhao-Ying; Zhang, Wen-Dong; Wang, Xiao-Jia; Key Laboratory of Instrumentation Science and Dynamic Measurement, Ministry of Education, North University of China, Taiyuan 030051, China; State Key Laboratory of Precision Measurement Technology and Instruments, Department of Precision Instruments and Mechanology Tsinghua University, Beijing 100084, China; Feng, Yan-Ying; State Key Laboratory of Precision Measurement Technology and Instruments, Department of Precision Instruments and Mechanology Tsinghua University, Beijing 100084, China; Joint Institute of Measurement Science (JMI), National Institute of Metrologia—Tsinghua University, Beijing 100084, China; Xue, Hong-Bo; State Key Laboratory of Precision Measurement Technology and Instruments, Department of Precision Instruments and Mechanology Tsinghua University, Beijing 100084, China; Zhou, Zhao-Ying; State Key Laboratory of Precision Measurement Technology and Instruments, Department of Precision Instruments and Mechanology Tsinghua University, Beijing 100084, China; Zhang, Wen-Dong; Key Laboratory of Instrumentation Science and Dynamic Measurement, Ministry of Education, North University of China, Taiyuan 030051, China (Institute of Physics Publishing, 2011-12-01)
 • Chen Guang-Liang; Chen Shi-Hua; Chen Wen-Xing; Yang Si-Ze (Institute of Physics Publishing, 2008-12-01)
 • Gao Li-Feng; Liu Xin; Guan Shan (Institute of Physics Publishing, 2008-12-01)
 • Zhao, Yi-Nan; Li, Ke-Zheng; Wang, Xue-Hua; Jin, Chong-Jun; Zhao, Yi-Nan; State Key Laboratory of Optoelectronic Materials and Technologies, School of Physics and Engineering, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510275, China; Li, Ke-Zheng; State Key Laboratory of Optoelectronic Materials and Technologies, School of Physics and Engineering, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510275, China; Wang, Xue-Hua; State Key Laboratory of Optoelectronic Materials and Technologies, School of Physics and Engineering, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510275, China; Jin, Chong-Jun; State Key Laboratory of Optoelectronic Materials and Technologies, School of Physics and Engineering, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510275, China (Institute of Physics Publishing, 2011-07-01)
 • Wang Ping; Li Jie; Chen Ying-Fei; Li Shao; Wang Jia; Xie Ting-Yue; Zheng Dong-Ning (Institute of Physics Publishing, 2009-04-01)
 • Ding Wu-Chang; Liu Yan; Zhang Yun; Guo Jian-Chuan; Zuo Yu-Hua; Cheng Bu-Wen; Yu Jin-Zhong; Wang Qi-Ming; Ding Wu-Chang; State Key Laboratory on Integrated Optoelectronics, Institute of Semiconductors, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100083, China; Liu Yan; State Key Laboratory on Integrated Optoelectronics, Institute of Semiconductors, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100083, China; Zhang Yun; State Key Laboratory on Integrated Optoelectronics, Institute of Semiconductors, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100083, China; Guo Jian-Chuan; State Key Laboratory on Integrated Optoelectronics, Institute of Semiconductors, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100083, China; Zuo Yu-Hua; State Key Laboratory on Integrated Optoelectronics, Institute of Semiconductors, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100083, China; Cheng Bu-Wen; State Key Laboratory on Integrated Optoelectronics, Institute of Semiconductors, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100083, China; Yu Jin-Zhong; State Key Laboratory on Integrated Optoelectronics, Institute of Semiconductors, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100083, China; Wang Qi-Ming; State Key Laboratory on Integrated Optoelectronics, Institute of Semiconductors, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100083, China (Institute of Physics Publishing, 2009-07-01)
 • Wang Fu-Lai; Wang Fu-Lai; Department of Mathematics and Statistics, Zhejiang University of Finance and Economics, Hangzhou 310012, China (Institute of Physics Publishing, 2010-06-01)
 • S. B. Khasare; S. B. Khasare; 90, New Jagruti Colony Katol Road Nagpur, India (Institute of Physics Publishing, 2011-08-01)
 • Zhao Yin-Long; Liu Yin-Ping; Li Zhi-Bin; Zhao Yin-Long; Department of Computer Science, East China Normal University, Shanghai 200241, China; Liu Yin-Ping; Department of Computer Science, East China Normal University, Shanghai 200241, China; Li Zhi-Bin; Department of Computer Science, East China Normal University, Shanghai 200241, China (Institute of Physics Publishing, 2010-03-01)
 • He, Jin; Liu, Feng; Zhou, Xing-Ye; Zhang, Jian; Zhang, Li-Ning; He, Jin; School of Electronics and Information, Nantong University, Nantong 226019, China; The Key Laboratory of Integrated Microsystems, School of Computer & Information Engineering, Peking University Shenzhen Graduate School, Shenzhen 518055, China; TSRC, Institute of Microelectronics, School of Electronic Engineering and Computer Science, Peking University, Beijing 100871, China; Liu, Feng; TSRC, Institute of Microelectronics, School of Electronic Engineering and Computer Science, Peking University, Beijing 100871, China; Zhou, Xing-Ye; TSRC, Institute of Microelectronics, School of Electronic Engineering and Computer Science, Peking University, Beijing 100871, China; Zhang, Jian; TSRC, Institute of Microelectronics, School of Electronic Engineering and Computer Science, Peking University, Beijing 100871, China; Zhang, Li-Ning; TSRC, Institute of Microelectronics, School of Electronic Engineering and Computer Science, Peking University, Beijing 100871, China (Institute of Physics Publishing, 2011-01-01)
 • Shen Fei-Ying; Ge Hong-Xia; Zhang Hui; Yu Han-Mei; Lei Li (Institute of Physics Publishing, 2009-10-01)