Мобильная версия

Доступно журналов:

3 288

Доступно статей:

3 891 637

 

The Institute of Physics ( IOP ) по журналам "Chinese Physics C"

Отсортировать по: Порядок: Результаты:

 • Zhu Xiong-Wei; Gao Jie; He An; Li Da-Zhang; Zhu Xiong-Wei; Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China; Gao Jie; Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China; He An; Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China; Li Da-Zhang; Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China (Institute of Physics Publishing, 2009-06-01)
 • Zhou Zu-Sheng; Chi Yun-Long; Git Meng-Ping; Pei Guo-Xi; Zhou Zu-Sheng; Institute of High Energy Physics, CAS, Beijing 100049, China; Chi Yun-Long; Institute of High Energy Physics, CAS, Beijing 100049, China; Git Meng-Ping; Institute of High Energy Physics, CAS, Beijing 100049, China; Pei Guo-Xi; Institute of High Energy Physics, CAS, Beijing 100049, China (Institute of Physics Publishing, 2010-03-01)
 • Guo Jun-Jun; Wang Xiao-Lian; Tang Hao-Hui; Zhao Yan-E; Xu Zi-Zong; Guo Jun-Jun; University of Science and Technology of China, Hefei 230026, China; Wang Xiao-Lian; University of Science and Technology of China, Hefei 230026, China; Tang Hao-Hui; University of Science and Technology of China, Hefei 230026, China; Zhao Yan-E; University of Science and Technology of China, Hefei 230026, China; Xu Zi-Zong; University of Science and Technology of China, Hefei 230026, China (Institute of Physics Publishing, 2010-04-01)
 • Sun, An; Tang, Ya-Zhe; Zhang, Li-Ping; Li, Ying-Min; Sun, An; Pohang Accelerator Laboratory, POSTECH, Pohang, Kyung-Buk 790-784, Republic of Korea; PEFP, Korea Atomic Energy Research Institute, Daejeon 305-353, Republic of Korea; Tang, Ya-Zhe; College of Science and Engineering, City University of Hong Kong, Kowloon, Hong Kong, China; Zhang, Li-Ping; Construction Machinery School, Chang'an University, Xi'an 710064, China; Li, Ying-Min; PEFP, Korea Atomic Energy Research Institute, Daejeon 305-353, Republic of Korea (Institute of Physics Publishing, 2011-03-01)
 • Li, Dao-Wu; Liu, Jun-Hui; Zhang, Zhi-Ming; Wang, Bao-Yi; Zhang, Tian-Bao; Wei, Long; Li, Dao-Wu; Key-Laboratory of Nuclear Analysis Techniques, Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China; Graduate University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China; Liu, Jun-Hui; Key-Laboratory of Nuclear Analysis Techniques, Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China; Graduate University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China; Zhang, Zhi-Ming; Key-Laboratory of Nuclear Analysis Techniques, Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China; Wang, Bao-Yi; Key-Laboratory of Nuclear Analysis Techniques, Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China; Zhang, Tian-Bao; Key-Laboratory of Nuclear Analysis Techniques, Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China; Wei, Long; Key-Laboratory of Nuclear Analysis Techniques, Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China (Institute of Physics Publishing, 2011-01-01)
 • He Bao-Ping; Yao Zhi-Bin; Zhang Feng-Qi; He Bao-Ping; Northwest Institute of Nuclear Technology, Xi'an 710613, China; Yao Zhi-Bin; Northwest Institute of Nuclear Technology, Xi'an 710613, China; Zhang Feng-Qi; Northwest Institute of Nuclear Technology, Xi'an 710613, China (Institute of Physics Publishing, 2009-06-01)
 • Zou, Huan; Geng, Yong-Tao; Wang, Ping-Shan; Zou, Huan; Department of Electrical and Computer Engineering, Clemson University, South Carolina, 29631, USA; Department of Physical Electronics, University of Electronics Science and Technology of China, Chengdu 610054, China; Geng, Yong-Tao; Department of Electrical and Computer Engineering, Clemson University, South Carolina, 29631, USA; Wang, Ping-Shan; Department of Electrical and Computer Engineering, Clemson University, South Carolina, 29631, USA (Institute of Physics Publishing, 2011-03-01)
 • Ma Li-Ying; Hua Hui; Lu Fei; Chen Dong; Jiang Xi-Yao; Ye Yan-Lm; Jiang Dong-Xing; Qureshi Faisal-Jamil (Institute of Physics Publishing, 2009-03-01)
 • Tian Shun-Qiang; Tian Shun-Qiang; Shanghai Institute of Applied Physics, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 201800, China (Institute of Physics Publishing, 2010-07-01)
 • Tian Yu; Tian Yu; College of Physical Sciences, Graduate University of the Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China (Institute of Physics Publishing, 2010-10-01)
 • Xue Zhen; Shan Qing; Xu Zi-Zong; Wang Xiao-Lian; Wu Jian; Wang Yong-Gang; Zhang Tao; Hu Tao; Cai Xiao; Wang Yi-Fang (Institute of Physics Publishing, 2010-04-01)
 • , ; Institute of High Energy Physics, CAS, Beijing 100049, China (Institute of Physics Publishing, 2010-02-01)
 • Chen Guang-Ling; Tian Shun-Qiang; Jiang Bo-Cheng; Liu Gui-Min (Institute of Physics Publishing, 2009-04-01)
 • Wei, Tao; Yang, Guo-Jun; He, Xiao-Zhong; Long, Ji-Dong; Zhang, Zhuo; Wang, Shao-Heng; Yang, Zhen; Li, Wei-Feng; Li, Hong; Yang, Xing-Lin; Wang, Min-Hong; Shi, Jin-Shui; Zhang, Kai-Zhi; Deng, Jian-Jun; Zhang, Lin-Wen; Wei, Tao; Chinese Academy of Engineering Physics, Mianyang 621900, China; Yang, Guo-Jun; Chinese Academy of Engineering Physics, Mianyang 621900, China; He, Xiao-Zhong; Chinese Academy of Engineering Physics, Mianyang 621900, China; Long, Ji-Dong; Chinese Academy of Engineering Physics, Mianyang 621900, China; Zhang, Zhuo; Chinese Academy of Engineering Physics, Mianyang 621900, China; Wang, Shao-Heng; Chinese Academy of Engineering Physics, Mianyang 621900, China; Yang, Zhen; Chinese Academy of Engineering Physics, Mianyang 621900, China; Li, Wei-Feng; Chinese Academy of Engineering Physics, Mianyang 621900, China; Li, Hong; Chinese Academy of Engineering Physics, Mianyang 621900, China; Yang, Xing-Lin; Chinese Academy of Engineering Physics, Mianyang 621900, China; Wang, Min-Hong; Chinese Academy of Engineering Physics, Mianyang 621900, China; Shi, Jin-Shui; Chinese Academy of Engineering Physics, Mianyang 621900, China; Zhang, Kai-Zhi; Chinese Academy of Engineering Physics, Mianyang 621900, China; Deng, Jian-Jun; Chinese Academy of Engineering Physics, Mianyang 621900, China; Zhang, Lin-Wen; Chinese Academy of Engineering Physics, Mianyang 621900, China (Institute of Physics Publishing, 2010-11-01)
 • Wang Si-Guang; Mao Ya-Jun; Tang Pei-Jia; Zhu Bo; Liang Yu-Tie (Institute of Physics Publishing, 2009-05-01)
 • Yue, Qian; Tang, Chang-Jian; Cheng, Jian-Ping; Kang, Ke-Jun; Li, Jian-Min; Li, Jin; Li, Yu-Lan; Li, Yuan-Jing; Ma, Hao; Wong, H. T.; Xue, Tao; Zeng, Zhi; Yue, Qian; Department of Engineering Physics, Tsinghua University, Beijing 100084, China; Tang, Chang-Jian; Department of Applied Physics, Sichuan University, Sichuan 610064, China; Cheng, Jian-Ping; Department of Engineering Physics, Tsinghua University, Beijing 100084, China; Kang, Ke-Jun; Department of Engineering Physics, Tsinghua University, Beijing 100084, China; Li, Jian-Min; Department of Engineering Physics, Tsinghua University, Beijing 100084, China; Li, Jin; Department of Engineering Physics, Tsinghua University, Beijing 100084, China; Li, Yu-Lan; Department of Engineering Physics, Tsinghua University, Beijing 100084, China; Li, Yuan-Jing; Department of Engineering Physics, Tsinghua University, Beijing 100084, China; Ma, Hao; Department of Engineering Physics, Tsinghua University, Beijing 100084, China; Wong, H. T.; Institute of Physics, Academia Sinica, Taipei 11529, China; Xue, Tao; Department of Engineering Physics, Tsinghua University, Beijing 100084, China; Zeng, Zhi; Department of Engineering Physics, Tsinghua University, Beijing 100084, China (Institute of Physics Publishing, 2011-03-01)
 • , ; Department of Physics, Catholic University of America, Washington DC 20064, USA (Institute of Physics Publishing, 2009-12-01)
 • Zheng Li-Rong; Che Rong-Zheng; Liu Jing; Du Yong-Hua; Zhou Ying-Li; Hu Tian-Dou (Institute of Physics Publishing, 2009-08-01)